Thư ngỏ Chủ tịch HĐQT


Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng được thành lập với mục tiêu là trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm vật liệu như: đá dăm, cát xay, bê tông thương phẩm… cho thị trường.