Dự án Mỏ đá Nghi Sơn - Thanh Hóa

Ngày 27/4/2011, LICOGI13-CMC đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và cho thuê đất diện tích khai thác 5,5 ha, trữ lượng 1,7 triệu m3 để khai thác và chế biến đá dăm, cát xay nhằm cung cấp sản phẩm có chất lượng cao cho các Dự án lọc dầu, điện, sân bay, giao thông, cảng ... tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Địa điểm: Xã Tân Trường - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI13 - Vật liệu Xây dựng (LICOGI13-CMC)

Diện tích khai thác: 5,5 ha;

Diện tích khai trường: 2 ha;    

Trữ lượng : 1,7 triệu m3 

Công việc thực hiện : Khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Sản phẩm cung cấp : Cung cấp sản phẩm đá dăm, cát xay có chất lượng cao phục vụ các Dự án xây dựng tại khu Kinh tế nghi Sơn.

Thời gian khai thác từ : Quí IV/2011.

 Một số hình ảnh của dự án:

 

Khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng tại Mỏ đá Nghi Sơn - Thanh Hóa