Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho Licogi 13- CMC đầu tư dự án nhà máy gạch không nung tại khu kinh tế Nghi Sơn

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho chủ đầu tư Licogi13-Vật liệu Xây dựng (Licogi13-CMC) được đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với diện tích khoảng 2 ha tại lô B Khu công nghiệp số 2, khu kinh tế Nghi Sơn, công suất thiết kế 100 triệu viên /năm, tổng mức đầu tư 44,83 tỷ đồng.

Theo đó, quá trình đầu tư được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng vào quí IV/2016; Giai đoạn 2: xây dựng nhà điều hành và khu phụ trợ, đưa vào hoạt động trong quí II/2017; Giai đoạn 3:  hoàn thành xây dựng nhà xưởng và đưa dự án đi vào hoạt động chính thức vào quí IV/2017.  Dự án sẽ do Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và vận hành.

Với thị trường nhiều tiềm năng như khu kinh tế Nghi sơn, việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung một mặt đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng  phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp,  mặt khác đa dạng hóa các sản phẩm VLXD của Licogi13-CMC, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đóng góp vào ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm, hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của Doanh nghiệp.